Oznámení opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – PRAMOS XVII. Divácká 13°