Hlášení – 9.6.2022

Římskokatolická farnost Boleradice zve všechny občany na Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 10. 6. 2022 od 17:30hod. Vystoupí chrámový sbor z Nikolčic. Součástí bude i prohlídka kostela a ochutnávka mešních vín.

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice, které se bude konat ve čtvrtek 9. 6. 2022 od 20:00 hod v sále městyse.

SK Boleradice 1935/Krumvíř B sehraje v sobotu 11. 6. 2022 v 16,30 hod, poslední utkání na domácím hřišti se Sokolem Nosislav. Přijďte povzbudit naše hráče.

Vážení příznivci ochotnického divadla, přijměte pozvání do divadla v Boleradicích na premiéru pohádky Princové jsou na draka s písničkami od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Přijďte s dětmi do divadla v pátek 10. června anebo v neděli 19. června. Bližší informace najdete na webových stránkách www.boleradice-divadlo.cz, kde můžete také provést rezervaci i zakoupení vstupenek. Prodej je možný i v pokladně divadla vždy hodinu před představením. 

Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu (popelnice), za psa a pronájem pozemků jsou vybírány na Úřadu městyse nebo je lze uhradit převodem na účet číslo: 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu. Výše poplatku za sběr a svoz odpadu je ve výši: 700,- Kč za osobu, 500,- Kč za děti do 6 let a osoby samostatně žijící starší 70 let. Splatnost poplatků je do 30. 6. 2022.

Diakonie BETLÉM zve na benefiční večer Klobouky v Kloboukách, který se uskuteční ve čtvrtek 16. června v 17 hodin v areálu Odstrčilovy vily v Kloboukách u Brna. Výtěžek akce bude použit na dokončení rekonstrukce Odstrčilovy vily, ve které Diakonie poskytuje odlehčovací služby seniorům. Pro návštěvníky je připravený bohatý program a občerstvení. Veškeré informace najdete na stránkách www.betlem.org, nebo na Facebooku Diakonie BETLÉM.

Mužáci z Vrbice vás srdečně zvou na Vrbeckou dědinu, která se bude konat v sobotu od 20 hod na sóle za KD Vrbice. Vystoupí mužácké sbory z Vrbice, Rakvic, Horních Bojanovic, Josefova a Velkých Bílovic, jako hosté vystoupí Jana Osičková, Kateřina Bartoňová a Alexej a Lili Ostapchuk. Doprovází cimbálová muzika Primáš z Boleradic. Sbor dobrovolných hasičů Morkůvky pořádá v sobotu 11. 6. od 14:00 hod na hřišti v Morkůvkách SETKÁNÍ HASIČŮ. Přijďte se podívat na techniku hasičů z okolí a užít si příjemné odpoledne. Občerstvení zajištěno.”