Hlášení – 8.6.2022

Římskokatolická farnost Boleradice zve všechny občany na Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 10. 6. 2022 od 17:30hod. Vystoupí chrámový sbor z Nikolčic. Součástí bude i prohlídka kostela a ochutnávka mešních vín.

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice, které se bude konat ve čtvrtek 9. 6. 2022 od 20:00 hod v sále městyse.

SK Boleradice 1935/Krumvíř B sehraje v sobotu 11. 6. 2022 v 16,30 hod, poslední utkání na domácím hřišti se Sokolem Nosislav. Přijďte povzbudit naše hráče.

Do naší obce přijede Kamenictví PIETRA a nabízí možnost objednávky na veškeré kamenické práce s jarní slevou až 30 %. Firma nabízí: návrh, výrobu a montáž nových pomníků, renovaci stávajících pomníků, sekání a obnovu nápisů, prodej a montáž náhrobních doplňků. Poradit, popřípadě objednat, si můžete za každého počasí ve čtvrtek 9. 6. 2022 od 11.00 do 11.30hod. na místním hřbitově.

Vážení příznivci ochotnického divadla, přijměte pozvání do divadla v Boleradicích na premiéru pohádky Princové jsou na draka s písničkami od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Přijďte s dětmi do divadla v pátek 10. června anebo v neděli 19. června. Bližší informace najdete na webových stránkách www.boleradice-divadlo.cz, kde můžete také provést rezervaci i zakoupení vstupenek. Prodej je možný i v pokladně divadla vždy hodinu před představením. 

Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu (popelnice), za psa a pronájem pozemků jsou vybírány na Úřadu městyse nebo je lze uhradit převodem na účet číslo: 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu. Výše poplatku za sběr a svoz odpadu je ve výši: 700,- Kč za osobu, 500,- Kč za děti do 6 let a osoby samostatně žijící starší 70 let. Splatnost poplatků je do 30. 6. 2022.

Diakonie BETLÉM zve na benefiční večer Klobouky v Kloboukách, který se uskuteční ve čtvrtek 16. června v 17 hodin v areálu Odstrčilovy vily v Kloboukách u Brna. Výtěžek akce bude použit na dokončení rekonstrukce Odstrčilovy vily, ve které Diakonie poskytuje odlehčovací služby seniorům. Pro návštěvníky je připravený bohatý program a občerstvení. Veškeré informace najdete na stránkách www.betlem.org, nebo na Facebooku Diakonie BETLÉM.

Mužáci z Vrbice vás srdečně zvou na Vrbeckou dědinu, která se bude konat v sobotu od 20 hod na sóle za KD Vrbice. Vystoupí mužácké sbory z Vrbice, Rakvic, Horních Bojanovic, Josefova a Velkých Bílovic, jako hosté vystoupí Jana Osičková, Kateřina Bartoňová a Alexej a Lili Ostapchuk. Doprovází cimbálová muzika Primáš z Boleradic.

Sbor dobrovolných hasičů Morkůvky pořádá v sobotu 11. 6. od 14:00 hod na hřišti v Morkůvkách SETKÁNÍ HASIČŮ. Přijďte se podívat na techniku hasičů z okolí a užít si příjemné odpoledne. Občerstvení zajištěno.”