Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za odpad)


(1) Poplatník poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Sazba poplatku je 700 Kč/osobu (objekt)/rok

Sazba poplatku za psa je 50 Kč/první pes, 75 Kč/druhý a každý další pes.

č.ú. 109024292/0300, splatnost do 30.6. kalendářního roku