Tříkrálová sbírka 2022 – výsledek

V neděli 9.1.2022 proběhla v naší obci již tradiční „Tříkrálová sbírka“. Koledníci rozdělení do pěti skupin obcházeli domy a vybrali celkem 48.447,- Kč. Tato částka byla odeslána na účet Charity ČR – oblastní charita Břeclav.

Děkujeme všem, kteří vlídně a s důvěrou přijali koledníky a přispěli do pokladniček na podporu poskytování charitních služeb pro občany v nouzi.

Poděkování patří i koledníkům, kteří s nadšením koledovali, a dospělým, kteří koledníky doprovázeli, za jejich čas věnovaný dobré věci.