Boleradické cesty k lesu

Sdružení boleradických občanů, kteří spolupracují pod hlavičkou „Boleradické cesty k lesu“, pořádá brigádu pro všechny zájemce.

V sobotu 13. listopadu plánuje vysadit 26 ovocných stromů na cestě k pomníčku padlého vojáka Nikitěnka.

Akce začíná v 9 hodin a konči soumrakem. V případě zájmu si vezměte pracovní oděv, lopatu a rýč a přijďte pomoct sázet, montovat ochranu stromů nebo zalévat, kdykoliv v průběhu dne.