Veřejná vyhláška o doručení písemnosti podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů – Marie Pavlicová