Odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV – Spolufinancováno Jihomoravským krajem

První stupeň projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci “Odkanalizování městyse Boleradice a výstavbu ČOV” byl podpořen v rámci dotačního programu JMK v oblasti vodního hospodářství – Podprogram 4 – Podpora tvorby projektů podporujících snížení znečištění povrchových vod částkou 450.000,- Kč. Tato částka pomůže alespoň trochu zmírnit obrovské náklady spojené nejen se samotnou stavbou, nýbrž i s  její projekcí. Celkové náklady na vypracování této projektové dokumentace činí 1.101.100,- Kč.