Hlášení 26.4.2021

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do mateřské školy Boleradice se uskuteční v termínu od 2.-16.5.2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Bližší informace získáte na webových stránkách školy www.skolaboleradice.cz

Soukromý prodejce bude ve středu 28. 4. 2021 v době od 11:45 hod. prodávat: čerstvá vejce z Hradiště za 2,- Kč/ks  a 3,20 Kč/ks, skleníková rajčata, okurky, brambory, cibuli, česnek, med a mák.

Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr bude v sobotu 1. 5. 2021 otevřený.

Oznamujeme občanům, že od pátku 23. 4. 2021 bylo zahájeno očkování pro populaci 60+. Úřad městyse Boleradice poskytne asistenci všem těm, kdo potřebují pomoci  s online registrací. Je třeba přinést s sebou průkaz zdravotní pojišťovny a telefon. Očkovací centrum ve Společenském domě v Hustopečích má prozatím postačující kapacitu, očkuje se vakcínou firmy Pfizer.

Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu (popelnice), za psa a pronájem pozemků jsou vybírány na Úřadu městyse nebo je lze uhradit převodem na účet číslo: 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu. Výše poplatku za sběr a svoz odpadu je ve stejné výši jako v loňském roce: 500,- Kč za osobu, 300,- Kč za děti do 6 let a osoby samostatně žijící starší 70 let. Splatnost poplatků je do 30. 6. 2021.