Kanalizace a ČOV Boleradice

Vážení spoluobčané,

projektant splaškové kanalizace a ČOV v Boleradicích, firma DUIS s.r.o., nám dodala první návrhy situace se zaměřením se zákresem návrhu kanalizačního potrubí a odbočení k jednotlivým nemovitostem (situace č.1-7, pro snadnější orientaci doporučujeme sledovat klad listů). Dále máme k dispozici situaci katastru nemovitostí se zákresem návrhu kanalizačního potrubí a odbočení k jednotlivým nemovitostem. Trasy kanalizace a odbočení se budou určitě ještě měnit dle projednání s jednotlivými vlastníky nemovitostí – jedná se o první předběžné návrhy tras a odboček.                                                                                                                                                                    

V této souvislosti proběhne dne 29. 7. 2020 v 18:00 v sále úřadu městyse veřejná prezentace na následující témata:

1. Informace zástupce projekční firmy DUIS s.r.o. Brno o možných technických návrzích připravovaného projektu kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Boleradice

2. Dotazy majitelů dotčených pozemků

Antonín Vejvančický, starosta