Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. – r. 2019