Výročí, zajímavosti a události v nadcházejícím roce 2020

1620      z tohoto roku pochází naše obecní pečeť 400 let

1685      od tohoto roku vedena farní matrika – 335 let

1885      vznik pěveckého sboru Cyrilská jednota –  135 let 

1900      5.8. Cyril Metoděj Hladký – 120.výročí úmrtí

1935      18.2.  založení sportovního klubu (kopaná) Boleradice – 85 let 

1940      zahájen provoz kina – 80 let

1945      osvobození obce Boleradice 17.4. – 75 let

                vznik MNV, první předseda Ondřej Klimeš č.15

1950      založen Svaz mládeže, vybudován místní rozhlas a zrušen bubeník

                1.3. se uzavírá a ruší hostinec na Lidovém domě

                od 1.5. zde zemědělský útulek pro děti

                23.3. ustanoveno JZD nadřízenými orgány, předseda Albert Čermák

1955      7.8. otevřeno nové fotbalové hřiště

                22.5. první spartakiáda na stadionu, v Praze 29.6.-6.7.  bylo 22 cvičenců z Boleradic

1960      15.3. zrušen Hustopečský okres

                1.9. návštěva matky padlého V.I.Nikitěnka

1965      28.3. první výstava vín 

                17. – 19.4. – první sjezd rodáků

1970      založení oddílu stolního tenisu

1975      k 1.1. sloučení JZD Boleradice a Horní Bojanovice

                – postaven pomníček V.I.Nikitěnkovi

                – zahájena stavba pohostinství

Marta Korábová, kronikářka