Polehrad vyšel

Z obsahu posledního čísla v roce 2019: Zprávy z radnice a ze školy, pozvánky na vánoční akce spolků, stručný popis významu reliéfů na kříži na hřbitově, vzpomínání na události před třiceti lety, pozvánky na představení do divadla.

Za redakční radu Jiří Janda

Polehrad – prosinec 2019

Příloha