Jan Adam z Víckova

Před 430 lety v roce 1589 se narodil Jan Adam z Vickova, jeden z významných moravských rytířů své doby, evangelík, exponent stavovského povstání, rada českého krále Fridricha V. Falckého, pobělohorský emigrant, diplomat a vůdce velkého povstání Valachů. Byl také posledním svého rodu vlastnící Boleradice. Doba jeho narození, dnes zvaná rudolfinská – na císařském stolci vládl Rudolf II. Habsburský (*18.7.1552 – †20.1.1612), byla ještě obdobím, kdy v Evropě vládly staré pořádky a relativní klid. V evropském prostoru je charakterizována barokní kulturou, utvářením základů moderní filosofie a vědy a gradujícími střety politických a náboženských uskupení.

Pocházel z rytířské rodiny, jež patřila na Moravě mezi nejstarší a nejznamenitější. Václav Hájek z Libočan píše ve své Kronice české o zakladateli rodu Víckovi “hajtmanu moravském, jež jsa mužem statečným a nad jiné bohatým, byl prvním radou brněnského knížete Konráda. Podle Hájka dal si již r. 1185 postavit na Tišnovsku hrad Víckov po němž se pak psali jeho potomci.

Přesné datum narození Jana Adama neznáme, ale na náhrobku u kostela sv. Kateřiny v Prusinovicích je uváděn rok úmrtí jeho otce: „L.P. 1590 v den sv. Václava dokonal jest život svůj urozený pan Jan Přemek z Víckova a na Bystřici pod Hostýnem v letech věku svého 33“ . K tomu uvádí Dr. Vlasta Fialová, že „Sirotci, z nichž Janu Adamovi byl sotva rok nepobyli asi dlouho na tvrzi bystřické…“. Z toho se dá tedy odvodit, že se narodil ke konci roku 1589. A právě letos tomu bylo 430 let.

Před lety se mi dostala do rukou knížka Dr. Vlasty Fialové věnovaná právě Janu Adamovi a tak si dovolím uveřejnit při této příležitosti několik stran. Je to jedna z nejucelenějších dostupných biografií i když je již přes osmdesát let stará.
Další informace najdete na Wikipedii, kde je poměrně obšírně popsán jeho život.
Jiří Janda