Příběh Orlovny

Při příležitosti výročí 80 let od slavnostního otevření Orlovny v Boleradicích bylo natočeno video o její historii. Je věnované budově a především lidem, kteří se zasloužili o to, že se můžeme v Boleradicích setkávat v krásném divadelním sále.

Doba osmdesáti či více jak sta let v historii není dlouhá, byly to roky pohnuté, byly to roky šťastnější: 1913 – rok před první sv. válkou, kdy byl založen Orel, 1919 – první zmínka v kronice o tom, že chtějí mít svůj spolkový dům, 1939 – otevření Orlovny v době okupace a počátek 2. sv. války, 1948 – 1952 doba nejsmutnější, období likvidace Orelstva a zabavení majetku. Nakonec, po padesáti letech v roce 2002 až 2004, konečně přišla obnova Jednoty Orel a především zchátralé a zničené budovy.

Pokud by mělo mít video podtitul, bylo by to nejspíše přikázání z desatera: “Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl.” Chápejme jej však v širším smyslu: dbejme na to, aby generace nás a našich dětí věděly a vážily si toho, co udělali pro nás ty předchozí. “Aby nám dobře bylo na zemi.”

Video samo není jen pouhým dokumentem. Snahou autorů bylo především seznámit diváky s aktéry všech významných událostí, které se dotýkaly tohoto domu. S těmi, na které bychom měli být právem hrdi a vědět o nich. A jak jinak to udělat lépe, než nechat hovořit o svých předcích jejich potomky.

Video o historii budovy “Příběh Orlovny” najdete na odkaze zde:
https://youtu.be/-0zGmsLcuUY