Poplatky za rok 2019 – splatnost 30.6.2019

Sazby:

fyzická osoba s trvalým pobytem – 500 Kč/osoba/rok

děti do konce kalendářního roku, v němž dosáhnou věku 6 let a fyzické osoby, které dosáhly v příslušném kalendářním roce věku 70 |et a více a nevedou společnou domácnost s jinou osobou – 300 Kč/osoba/rok

fyzická osoba vlastníci stavbu, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba – 500 Kč/objekt/rok

poplatek za prvního psa – 50 Kč/pes/rok

poplatek za druhého a každého dalšího psa – 75 Kč/pes/rok

 

Poplatky je možné uhradit na podkladně úřadu nebo převodem na účet 109024292/0300 v.s. číslo domu.