Poplatky v roce 2019

Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu (popelnice), za psa a pronájem pozemků za rok 2019 jsou vybírány na Úřadu městyse nebo je lze uhradit na účet městyse číslo: 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.

Výše poplatku za sběr a svoz odpadu je ve stejné výši jako v loňském roce:

– 500,- Kč za osobu

– 300,- Kč za děti, které dovrší v daném roce 6 let a osoby samostatně žijící starší 70 let

– 50,- Kč za psa (prvního), 75,- Kč (za každého dalšího)

Splatnost poplatků je do 30.6.2019