Pozvánka – TGM v našem kraji aneb byl někdy v Boleradicích?

Techsport Boleradice a Veřejná obecní knihovna

Vás zvou

na podvečerní besedu a povídání s předčítáním na téma

“TGM v našem kraji

aneb

byl někdy v Boleradicích?”

Jeho vzpomínky na dětství, studentská léta, lásky

a bujaré časy. Vše, co prožil před “tatíčkovským”

obdobím.

Také hledání, zda někdy zavítal k nám…

úterý 16. října 2018 v 18:00

(úřad městyse – předsálí)

Doplňkem bude i mini trh propagačních materiálů a

knihy “Boleradský hrad”. Můžete také nahlédnout

do nového sborníku “Koryfejové Boleradic”.

Jste srdečně zváni!