Táborové zprávičky den 6.

Šestý den ráno k nám zavítala letecká pošta z Boleradic, která přinesla balíčky a dopisy od rodičů. Dopoledne potom se nesl ve znamení her čtvrtého oddílu. Na jednom stanovišti si oddíly vyzkoušely čtení textu zapsaného braillovým písmem, pouze pomocí hmatu. Další zastávka oddílů byla u zdravotnice Žaby, u které se zkoušela první pomoc a obvázání různých zranění. Dále je čekal přenos textu na dálku, který byl zapsaný morseovou abecedou a přenášen bezdrátovým telegrafem. Po obědě a poledním klidu jsme se vypravili do nedaleké vesnice do obchodu a potom trochu očáchnout k vodě. Po večeři jsme se vydali na výlet do Náměště nad Oslavou na zámek, kde nás čekal připravený program. Zůčastnili jsme se tam vyšetřování vraždy, které probíhalo po celém zámku, pod vedením četníků. Děti se zapojovaly do vyšetřování a vrah byl nakonec úspěšně odhalen. Všem se tento program moc líbil. Po návratu do tábora si čtvrtý oddíl rozdělil hlídky a ostatní se uložili ke spánku.
Pavlik – instruktor 4. oddílu

P1040799P1040838P1040871P104085520180817_205122P1220246