Zahrádkáři informují

Letošní únor byl pro zahrádkáře významný. 12.února, ale roku 1963, je totiž datum vzniku této organizace. A tak na Výroční členské schůzi, která se konala 22.února 2018, jsme si tuto velkou událost připomněli. Slavíme tedy

55.výročí založení

                                       ČZS v BOLERADICÍCH

Akce, které jsme si na tento rok naplánovali, se ponesou v duchu tohoto výročí a vyvrcholí podzimní VÝSTAVOU OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN, která se uskuteční v neděli 23.září 2018 v sále Městyse.

Plán činnosti máme následující:

– ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC   – 28.dubna 2018

– pokračování v květinové výzdobě mostu

– SUŠENÍ a MOŠTOVÁNÍ OVOCE ve zpracovně

– místní VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN – 23.září 2018

– Adventní přátelské posezení pro členy

 

Zájemci o zájezd se budou moci přihlásit dle hlášení a vývěsky.

Budeme doufat, že letošní počasí bude přívětivé přírodě a hlavně ovocným stromům, aby bylo co sušit a moštovat. Naše zpracovna a pan správce Šiller bude pro vás připraven.

A věříme, že se spolu s námi zapojíte do příprav podzimní výstavy, protože bez vás by to nebylo ono a společně si uděláme pěknou podzimní neděli.

Chtěl bych se s vámi ještě podělit o jednu pěknou a milou informaci a sice, že na VČS byla předána dlouholetým členkám svazová ocenění:

– diplom Čestné uznání Republikové rady ČZS paní Aloisii Bučkové a Marii Horákové za zásluhy o rozvoj svazu

– diplom Čestné uznání ČZS Boleradice paní Marii Sedláčkové při příležitosti životního jubilea za dlouholetou obětavou práci pro organizaci a svaz. Tímto jim ještě jednou děkuji a srdečně blahopřejeme.

Za výbor ČZS předseda P.Kabela