Záměr na směnu části pozemku p.č. 4045/131 v k.ú. Boleradice

S22C-6e18021218091