Výsledky druhého kola volby prezidenta ČR v Boleradicích

Ing. Miloš Zeman – 240 hlasů

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. – 283 hlasů