Odběr a odevzdání vzorků zimní měli

Informace pro včelaře o termínu odevzdání odebrané měli:

Řádně označené vzorky odevzdejte do 10.2. 2018 u přítele Jana Štýbla, Boleradice 242

Kdy a jak měl odebíráme na vyšetření varroázy. Odebíráme  směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti, po nařízeném podzimním preventivním ošetření v předcházejícím roce. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném podzimním preventivním ošetření. Podložky musí být vyjímatelné a čistitelné a musí pokrývat celé dno. Při odběru je třeba získat všechnu měl, napadanou na podložku na dně. Není přípustné odebírat měl přímo ze dna pouze jejím vymetáním. Na podložky padá v zimě jednak měl, ale i mrtvolky včel. Mrtvolky se v tomto případě nevyšetřují, proto je třeba z měli mrtvé včely odstranit. Je-li na podložce jen několik mrtvolek, vyberou se snadno. Při větším množství včel v měli je nejvhodnější všechnu měl z podložky přesypat přes mřížku nebo cedník s dostatečně velkými oky, aby propadli roztoči.

Vysušení vzorku Měl po odběru je nutné vysušit, aby neplesnivěla. Měl nejlépe uschne na novinách při běžné teplotě. Nesušte měl na topení. Jinak se vosk ohřeje a slepí. Pokud měl zůstane v hrudkách, nelze z ní zjistit skutečný počet roztočů.

Obaly Vysušené vzorky sesypeme do obalů. Nejvhodnější obaly jsou vyzkoušené papírové tubusy s uzávěry. Používají se také kelímky od jogurtů a podobných produktů, uzavřené prodyšnou tkaninou.  Prodyšná tkanina musí mít tak hustá oka, kterými měl nepropadne. Zakrytí kelímku musí být dobře fixováno např. gumičkou. Nevhodné obaly jsou takové, ve kterých se měl může slepit, zplesnivět nebo vypadávat.

Značení vzorků Obal se označí jménem, adresou, registračním číslem chovatele, registračním číslem stanoviště a počtem včelstev. Vyšetření varroázy z měli je povinné a je hrazeno státem. Informace dle VÚVč

Máme již výsledky vyšetření na mor včelího plodu  v naší organizaci a všechny vzorky jsou negativní !

Jan Štýbl, Petr Brablík