Výsledek “Tříkrálové sbírky 2018”

V neděli 7.1.2018 proběhla v naší obci již tradiční “Tříkrálová sbírka”. Koledníci rozdělení do pěti skupin obcházeli domy a vybrali celkem 32.646,- Kč. Tato částka byla odeslána na účet Charity ČR – oblastní charita Břeclav.

Děkujeme všem, kteří vlídně a s důvěrou přijali koledníky a přispěli do pokladniček na podporu poskytování charitních služeb pro občany v nouzi.

Poděkování patří i koledníkům, kteří s nadšením koledovali, a dospělým, kteří koledníky doprovázeli, za jejich čas věnovaný dobré věci.