Žádost o dotaci z rozpočtu Městyse Boleradice na rok 2018 a pravidla poskytování dotací z rozpočtu Městyse Boleradice

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Boleradice na r. 2018 musí být podány nejpozději do 15.12.2017

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse 2018