Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Oznamujeme občanům, že Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: přísálí (krček).

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů na Úřadě městyse Boleradice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky na telefonu: 725 085 479.