Pocta Mrštíkům

Je název večera, který se uskuteční v sobotu 16. září 2017 v divadle. Je proto na místě obeznámit občany s průběhem  a zdůvodnit  jeho konání. Snad u nás není nikdo, aby nevěděl, že Techsport za finanční podpory městyse Boleradice, od konce r. 2002 buduje na našem katastru tzv. Památník Viléma Mrštíka v Helenčině údolí, jehož posláním je dnem i nocí připomínat zásluhy Mrštíků o náš kraj, kteří jej nejen milovali, ale proslavili a oslavili. A proč jsme jej začali stavět ?

Chtěli jsme využít příležitosti nabídnutou samým  Vilémem Mrštíkem, který údolí nazval takto, když v Divákách psal svůj nejúspěšnější román, v němž zvěčnil náš kraj, především přírodu. A letos  uplynulo již 120 let od prvního knižního vydání Pohádky máje, která byla tak čtena a žádána, že dosáhla úctyhodných 32 vydání v desetitisících výtiscích. Proto jsme byli vedeni snahou zviditelnovat nejen náš region, ale i naši vesnici, zejména z hlediska turistického.

Proč Vilémův Památník – nejvíce s ním souvisí, s jeho úspěšným dílem. Vedle toho chceme připomenout jeho zásluhy o včelaření, jeho zlepšení tzv. rozběrným úlem, který se z organizace u nás ustavené v r. 1907 ( Vilém byl zvolen jejím předsedou), rozšířil natolik, že pro dnešní včelaře je takový úl naprostou samozřejmostí.

Třetím důvodem budování je snaha pozměňovat a oslabovat současně zdůrazňované negativní postoje vůči jeho osobě, která sice byla rozporuplná na venek, vnitřně však velice citlivá, s velkým smyslem pro spravedlnost.

Loni jsme ten prostor osadili velkým žulovým památníkem mající evokovat hlavní postavy Pohádky máje, z čehož mnozí se mylně domnívali, že Památník je dokončený, proto začali vznášet dotazy, proč jsme neuskutečnili nějaké slavnostní zahajování či odhalování. Důvody byly nasnadě – potřebovali jsme nějakou oddychovou pauzu. Samozřejmě nějaké „odhalovací ceremonie“ by si vyžádaly značné náklady, velkou přípravu s dovozem potřebného zajištění, přítažlivého programu a to vše s riskantním výsledkem zájmu a návštěvnosti vzhledem k vrtkavému počasí. Avšak i tak Památník žije svoji existencí, těží ze svého výhodného umístění, přítažlivého zákoutí lákajíc návštěvníky a turisty.

Když se naskytla jedinečná příležitost účinkování předního evropského hudebního tělesa za výhodných finančních podmínek a nabídnutá pomoc dalších spolupracovníků, zrodila se tato akce, jejíž nespornou a ne jedinou výhodou bude konání v nezávislosti na počasí a v příjemném prostředí místního divadla. Večer zahájí komentované pásmo ukázek z tvorby Aloise, Viléma a Boženy Mrštíkových v provedení našich divadelníků. Tyto úryvky mají vztah k naší oblasti, mnohé jsou méně známé, některé neznámé a zazní v nich vyznání, postřehy, úryvky z dopisů, dojmy, a nakonec závěr románu Pohádka máje.

Po přestávce vyvrcholí večer vystoupením Českého filharmonického sboru prof. Petra Fialy, za doprovodu klavíru a varhan a učinkování solistky komorní části tohoto tělesa. To ročně uskuteční desítky vystoupení v různých evropských metropolích, je ověnčen vítězstvím v mnoha prestižních soutěžích, přesto se nevyhýbá vystoupením na těch nej menších místech naší vlasti, kde je ozdobou různých akcí. Snad tedy nebude vyjímka  u nás, třebaže se nejedná o tu nejznámější hudbu a najde vděčné posluchače v Boleradicích. Je to jedinečná příležitost, proto bychom ji neměli promarnit. Vzhledem, že jejich vystoupení je benefiční, stanovili jsme vstupné jen na 50,- Kč.   Zájemci si mohou zajistit vstupenky v předprodeji divadla elektronicky či osobně. Součástí večera bude i malá výstavka vztahující se k budování Památníku Viléma Mrštíka v Helenčině údolí.

Tento večer by se neuskutečnil bez spolupráce vedení městyse, divadelního spolku i naší knihovny, proto jim všem patří vřelé poděkován. A nakonec – každý náš občan je srdečně zván! Vřelý dík za pochopení.