Pozvání na pouť do Žarošic

Zájemci se mohou napsat na seznam v kostele nebo se přihlásit u p. Elišky Zemánkové, tel. 732 573 376.

S22C-6e17090410070_0001