Záměr na prodej části pozemku p.č. 3483/1 v k.ú. Boleradice

S22C-6e17081415260