Zadávací řízení “Boleradice – u hřiště, dešťová kanalizace” a ,,Boleradice-prodloužení vodovodu Dolní Konec“

Městys Boleradice, uveřejňuje Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu “Boleradice – u hřiště, dešťová kanalizace” a ,,Boleradice – prodloužení vodovodu Dolní Konec“

ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Oznámení o zahájení zadávacího řízení_DK_u_hřiště_PV_Dolní _Konec

DOKUMENTACE VŘ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE_Boleradice- prodloužení vodovodu Doní Konec

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE_Boleradice- u hřiště, dešťová kanlizace