Upozornění – splatnost poplatků

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků na rok 2017 je zítra 30.6.2017!

Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu (popelnice), za psa a pronájem pozemků jsou vybírány na Úřadu městyse nebo je lze uhradit na účet městyse číslo: 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.

Výše poplatku za sběr a svoz odpadu je ve stejné výši jako v loňském roce:

– 500,- Kč za osobu

– 300,- Kč za děti, které dovrší v daném roce 6 let a osoby samostatně žijící starší 70 let

Výše poplatku za psa:

– 50,- Kč za prvního psa

– 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa

Splatnost poplatků je do 30.6.2017.