Dotazník PRO

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo našeho městyse se neustále snaží rozvíjet plány pro spokojený a kvalitní život v Boleradicích. Za tímto účelem také zpracovává dlouhodobé strategické plány rozvoje našeho městyse, které se následně snaží naplňovat. Abychom, měli co nejpřesnější přehled o tom co je pro Vás podstatné a co by jste uvítali v následných letech, zpracovali jsme za tímto účelem dotazník o jehož vyplnění bychom vás chtěli požádat. Dotazník k programu rozvoje městyse na roky 2018-2023 najdete pod článkem a také pro ty co nejsou s moderní technikou zcela spjati i jako tištěnou přílohu vydání Polehradu. V případě, že se rozhodnete zapojit do přípravy budoucího rozvoje vyplněním tohoto anonymního dotazníku, učiňte tak do 23. 6. 2017 kdy bude sběr dat ukončen. Tištěnou verzi dotazníku můžete vhodit do poštovní schránky úřadu městyse.

Za vyplnění dotazníku a přispění k dalšímu rozvoji Boleradic vám velice děkuje Zastupitelstvo městyse Boleradice

Dotazník zde