Pozvánka na přednášku – “Včely a jejich život v okolí Boleradic”

 Zveme děti, žáky, rodiče, prarodiče a příznivce školy

na přednášku pana Jana Strouhala.

Tématicky zaměřenou na chov včelích matek,

krajinu v okolí školní včelnice a život včel v úlu.

 

Termín: sobota 17. června od 9:00 hodin

Dopolední program : v budově školy

 9:00 – 10:00

Trochu teorie o včelách

10:00 – 10:30

Svačina – děti si vezmou z domu

10:30 – 11:30

Krajina okolí Boleradic = pastva pro naše včely

 11:30 – 12:00

Praxe přelarvování matek ve škole – ukázka