Záměr na prodej části pozemku p.č. 4045/131

S22C-6e17051510211