Poskytnuté informace č.j. 232/2017

Odpoved 232-2017