Za jarní inspirací do Boleradic

OS Nedánov, Městys Boleradice a Květiny Hana Vystoupilová Vás zvou v neděli 9.4.2016 od 14,00 hod. do sálu městyse kde se uskuteční akce „Za jarní inspirací do Boleradic“. V pestrém programu najdete vystoupení dětských lidových souborů, dětí z mateřské školy, výstavy rukodělných i květinových prací a dílničky s velikonoční tématikou. K ochutnání zde najdete také produkty přírody a medové dobroty.

Těšíme se na vaši návštěvu..

Za jarní inspirací do Boleradic