Poptávkové řízení – ,,Boleradice – oprava chodníků Pod Kostelem”

Městys Boleradice, uveřejňuje Poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Boleradice – Oprava chodníků Pod Kostelem”

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ – chodníky Pod Kostelem

Návrh SOD_Městys Boleradice_chodníky

Příloha – Výkaz_výměr_Boleradice -oprava chodníků Pod Kostelem

ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY_Boleradice – oprava chodníků Pod Kostelem