Z historie: Techsport v roce 2015

Jeho činnost se odbývala v několika směrech, ale předně se týkala zviditelňováním a propagace našeho městyse. Nemalé úsilí si vyžádala údržba stávajících objektů, je to

veledůležitá věc, její zanedbávání každý ihned pozná a odpuzuje ho to. Tak se jednalo o sečení trávy na Památníků Viléma Mrštíka v Helenčině údolí, u sousoší Cyrila a Metoděje, u studánky za mlýnem, u vinařských patronů a na naučné stezce na Pasekách, všude třikrát za rok. U vysázených dřevin na Památníku, u studánky a oškeruší se dvakrát za rok provedlo okopávání a zalévání. Dále v rámci údržby to byl nátěr 16 držáků tabulí naučné stezky a nátěr sousoší. Dále jsme museli proti okusu dřevin zhotovit asi 40 kovových ochran. Na Památníku Viléma Mrštíka byly instalovány čtyři lavičky a vysázeno několik nových stromků a keřů včetně dvou oškeruší. Výměna všech informačních tabulí na naučné stezce si vyžádala částku 10 000,- Kč. Techsport inicioval a provedl generální opravu hrobu faráře Tomandla nákladem 9 500,- Kč.

Tradičně se pro členy, ale i pro další zájemce, uskutečnil dvoudenní autobusový zájezd po památkách a zajímavostech na trase Ústí n. Orlicí, Letohradu, Rychnova nad Kněžnou. Popisovat dojmy a zážitky nabytých z navštívených  míst by bylo nanejvýš zajímavé, avšak také zdlouhavé. Během uplynulého roku jsme v tištěných a elektronických mediích zveřejnili řadu příspěvků propagujících Boleradice.

Avšak tou největší  a nejnáročnější (i finančně) akcí byla archeologická sondáš v prostoru našeho bývalého hradu na Pasekách. Jednu sondu jsme provedli i v místě tzv. Malých valů. Neznamená to definitivní průzkum, neboť těmito sondami nebyla zasažena ani desetina plochy. Dosažené dosavadní poznatky byly vyhodnoceny publikací Boleradický hrad, která přináší rozbor nalezených artefaktů, ale také si všímá i historických zajímavostí našeho městyse. Nechali jsme vytisknout celkem 200 ks této knihy jak pro občany a zájemce, ale i pro odborníky. Autoři příspěvků se proto nevyhnuli některým odborným termínům, vedle toho texty přináší řadu pozoruhodností našeho městyse. Zájemci se s nimi, tedy tvůrci, mohou setkat při uvedení  knihy na veřejnosti, které proběhne v polovině března při Vítání jara u nás. Tímto dílem náš hrad „vstane ze zapomění“ a ukáže svoji jedinečnost kamenného a rozlehlého šlechtického sídla na Hustopečsku. Rovněž i důležitou  úlohu v bohatých počátcích Boleradic.

Valná hromada Techsportu konaná na konci ledna vyslechla zprávu o činnosti a finančním  hospodaření a také seznámila členy s úkoly na tento rok. Vedle každoroční údržby stávajících objektů se bude usilovat o zajištění finančních prostředků na budování Památníku Viléma Mrštíka – instalování ústředního pomníku ve formě stylizovaného sousoší. Na hřbitově zřízení pietního prostotu Janu Hiclovi, který svým hrdinským činem v dubnu 1945 uchránil Boleradice od větších škod. Také se budou vyměňovat poškozené panely naučné stezky na Pasekách. Letošní dvoudenní zájezd bude směřovat po trase Třešť, Dačice, Uherčice, Znojmo a uskuteční se 11. a 12. června 2016.

Výbor Techsportu