Boleradický hrad

je název publikace, kterou u příležitosti 875. výročí první písemné zmínky o Boleradicích, připravil k vydání Techsport  a představil jí veřejnosti týden před velikonocemi a to za účasti autorů a dobré účasti občanů. Tuto malou slavnost ozdobil svým vystoupením  pěvecký soubor mužáků z Morkůvek a děti z naší školy.

Kniha popisuje výsledky strojních archeologických sond na hradě, které měly upřesnit sporé známosti o tomto hradě. Svůj účel splnily a potvrdily, že hrad byl kamenný a pevný, dobře opevněný z počátku  13. století, že nebyl žádným „polním hradem“, ale  docela dobrým sídlem významných moravských rodů. Sondami se dalo prozkoumat sotva procento celé plochy, proto z nich nebylo možné  odpovědět na všechny otázky – tedy kdy a jak přesně vznikl, proč a v takové rozloze a co vedlo stavitele jej budovat právě v Boleradicích. To vše dále skrývá jako jakési svoje tajemství. K jeho odkrytí může významně dopomoci vydaná kniha tím, že na něj zainteresuje širší veřejnost, především však odborníky a historiky.

Kniha obsahuje i množství obrazové dokumentace dosud téměř neznámé a odkrývá řadu detailů a „maličkostí“, které však mohou být velice cenné,  z kterých je pak možné vyvodit mnoho dalších podstatných skutečností, mnohdy značně rozhodujících.

Součástí publikace je i stať z dosud neznámých dějin Boleradic, třeba o tom jaký skvělý rozvoj zažívaly před třicetiletou válkou a jaký neblahý důsledek po ní následoval. Čtenář se např. dozví, které rodiny jsou u nás nejstarší, v kterých   tratích se u nás pěstovala vinice a jiné. Aby knihu mohli získat i zájemci, kteří si ji nezakoupili při jejím představováním  i s podpisy autorů, bude ji Techsport prodávat při konání Jánských hodů. Zbylé výtisky si mohou zakoupit rodáci i jiní návštěvníci za sníženou cenu 100,- Kč.

Techsport Boleradice v loňském roce v rámci 70. výročí osvobození Boleradice připravoval a v letošním roce instaloval na místním hřbitově pomníček Janu Hyclovi, který svým odvážným činem v dubnu 1945 odvrátil naši vesnici od těžkého válečného střetu. Doplazil se uprostřed frontových bojů k čelným sovětským jednotkám na „Pajanku“ a se znalostí ruštiny z doby 1. světové války je upozornil na nebezpečnou německou léčku na kraji vesnice. Rudá armáda tak zvolila obchvat obce a tím vytlačila německé opevnění na Pasekách, a tak v obci ke střetu nedošlo.

Učinili jsem tak proto, aby se na tuto událost nezapomnělo.

Výbor Techsportu Boleradice