Usnesení z 59. schůze Rady městyse dne 2.3.2017

S22C-6e17033009200