Hlášení 3.3.2017

  • Pošta Boleradice oznamuje, že v pondělí 6.3.2017 bude mít dopoledne otevřeno z důvodu porady jen do 10,30 hod., odpoledne bude pošta otevřena od 14,00 do 15,00 hod..
  • Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu (popelnice), za psa a pronájem pozemků jsou vybírány na Úřadu městyse nebo je lze uhradit převodem na účet číslo: 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu. Výše poplatku za sběr a svoz odpadu je ve stejné výši jako v loňském roce: 500,- Kč za osobu, 300,- Kč za děti do 6 let a osoby samostatně žijící starší 70 let. Splatnost poplatků je do 30.6.2017.
  • Sportovní klub Boleradice Vás zve v sobotu 4.3.2017 od 19,30 hod. do sálu městyse na „Maškarní ples“. Hrát bude skupina Na2fáze.
  • OS Nedánov zve všechny děti na „Dětský maškarní karneval“, který bude v neděli 5.3.2017 ve 14,30 hod. v sále městyse.