Upozornění pro včelaře – hlášení stanoviště včelstev

Hlášení stanoviště včelstev na příslušný místní obecní úřad. Tuto povinnost ukládá obecně závazná vyhláška č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Toto hlášení musíte podat nejpozději do 28.2.2017 ! Formulář naleznete na www.vcelarstvi.cz