Záměr na propachtování části pozemků p.č. 333, 335/13, 335/17 a 335/2 v k.ú. Boleradice

S22C-6e17022216100