Usnesení ze 14. zasedání ZM dne 16.2.2017

S22C-6e17022115390