Hlášení 13.1.2017

  • Městské víceleté gymnázium v Kloboukách u Brna pořádá v pondělí 16.1.2017 v době od 13,00 do 17,00 hod. „Den otevřených dveří“. Zájemci o studium mohou se svými rodiči zhlédnout prostory školy, získat informace o studiu, pohovořit si se studenty, učiteli a vedením školy.
  • Pošta Boleradice oznamuje, že v úterý 17.1.2017 bude mít otevřeno jen odpoledne od 14,00 do 15,00 hod., dopoledne bude pošta zavřena.