Hlášení 12.1.2016

  • Jabor Borkovany bude v pátek 13.1.2017 v 11,30 hod. prodávat čerstvé maso a uzeniny.
  • Městské víceleté gymnázium v Kloboukách u Brna pořádá v pondělí 16.1.2017 v době od 13,00 do 17,00 hod. „Den otevřených dveří“. Zájemci o studium mohou se svými rodiči zhlédnout prostory školy, získat informace o studiu, pohovořit si se studenty, učiteli a vedením školy.