Vydávání rybářských lístků

Rybářské lístky pro občany, kteří mají trvalé bydliště v naší obci, vydává Městský úřad v Kloboukách.