Usnesení ze 13. zasedání ZM dne 15.12.2016

s22c-6e16122209490