Den válečných veteránů – poděkování

Dne 11. 11. 2016 v 11.00 hod. si občané, společně s učiteli a dětmi naší mateřské a základní školy připomněli významný den – Den válečných veteránů. Ve školní tělocvičně bylo možné, prohlédnou si výstavu dobových dokumentů a také vojenské výstroje a výzbroje. K vidění byl také restaurovaný prapor „Spolku vojenských vysloužilců v Polehradicích“ z roku 1909.

Ve druhé části jsme se přesunuli k památníku obětem první světové války, kde pan Mgr. Pavel Kabela objasnil podstatu tohoto významného dne a pan starosta Bohuslav Barek ve svém projevu připomněl významnost těchto chvil a důležitost udržování míru a naší svobody. Součástí vzpomínky bylo i představení žáků naší školy, kteří měli připravený pěkný doprovodný program. Následně pan učitel Mgr. Pavel Kabela připomněl přítomným vznik básně Na flanderských polích, a také historii spojenou se svátkem sv. Martina. Vzpomněl také na mého předchůdce pana RSDr. pplk. v.z. Drahomíra Hausnera, který vzpomínku na tento významný den v naší obci oživil. V poslední části programu byla položením věnců a zapálením svící, vzdána pocta všem veteránům, kteří bojovali a bojují na všech frontách a vojenských misí za naši svobodu.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval panu Mgr. Pavlu Kabelovi za pronesená slova a přípravu tohoto významného dne. Pedagogům a žákům naší školy za zajímavý doprovodný program. Vám vážení spoluobčané děkuji, za to, že jste nezapomněli a přišli vzpomenout na ty, kteří za nás bojovali, abychom my mohli žít.

 

Za radu městyse Bohuslav Barek, starosta

20161111_110725 20161111_11081620161111_110739 20161111_103920
20161111_103858 20161111_103734 20161111_103444