Středisko BETLÉM nabídne novou službu

BETLÉM nabídne novou službu

Od ledna 2017 nabídne středisko BETLÉM novou službu „sociálně terapeutické dílny“ pro své klienty, ale také dalším zájemcům z širokého okolí. Služba bude určena dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří nechtějí jen sedět doma, ale touží být aktivní a setkávat se při práci a prožívat spoustu zajímavých okamžiků, radosti ze svých výrobků, relaxovat. Nová služba bude probíhat v Brumovicích, kde během necelých 2 let vzniklo nové, bezbariérové Sociálně terapeutické centrum.

Co k tomu vedlo? Nejdříve rozhodnutí zakoupit rodinný dům, následně vše promyslet, připravit projekt jak stavební, tak ideový, zajistit financování a potom především řízení projektu, koordinace všech prací a dohlížení na realizaci. Výsledkem dobře odvedené práce je platné kolaudační rozhodnutí z 20.září 2016, díky kterému mohlo vedení BETLÉMA podat žádost o zaregistrování STD jako nové sociální služby, což umožní požádat o dotace na financování činnosti STD v roce 2017.

Všechna tato jednání a vyřizování zaberou jistý čas, my ale nečekáme se založenýma rukama, máme ještě hodně práce s instalací vnitřního vybavení, které bude zčásti nové a zčásti bude převezeno z aktivizačních dílen v Morkůvkách, jejichž činnost se také přesune do nových bezbariérových prostor v Brumovicích. A jak nové dílny vypadají a co nabídnou?

V části původního rodinného domu vzniklo pět dílen – dřevodílna, textilní dílna, keramická dílna, výtvarná dílna a místnost na výrobu mýdla a svíček, dále úklidová komora a schodiště na půdu. Na tuto část navazuje přístavba do tvaru L se vstupní halou, cvičnou kuchyňkou, sociálním zázemím a technickou místností, ve které bude umístěna keramická pec. Přístavba plynule navazuje na nový objekt aktivizačního centra, jehož největší část tvoří ateliér. Ateliér slouží jako střed společenský i dispoziční, vstupuje se z něj do balneo místnosti s hydromasážní vanou a snooezelenu, který bude vybaven různými zdroji světel, zvuků, vůní, hudby a také polohovacích pomůcek, přičemž cílem těchto multisenzorických podnětů bude vyvolání příjemných smyslových pocitů, aktivizace smyslů. Z ateliéru je možno vyjít dveřmi do přilehlých venkovních prostor, které budou přizpůsobeny pro další důležité fyzioterapeutické podněty a relaxaci – nácvik chůze, pocitový chodník, pobytový trávník, bylinková zahrádka, posezení. Celková užitná plocha centra činí 250 m2 .

Toto všechno umožní nabídnout uživatelům nové služby zajímavé pracovní činnosti, ale i důležitou relaxaci a terapii. Případní zájemci se mohou již nyní informovat o možnosti využít službu na tel. čísle 777 936 577. Služba bude poskytována zdarma.

 

Vybudování centra přišlo na téměř 5 milionů korun a BETLÉM ji financoval z půjčky, kterou postupně splácí. Částkou 125 tisíc euro podpořila tento projekt nadace Otto per Mille, jejímž zřizovatelem je valdenská církev v Itálii. Dále nás podpořila Apoštolská církev sbor Karviná, firma Stavospol interiér Brno, Beton Brož Otnice, A-Z plotové centrum Rajhrad, Alvay Manex Podivín, EFB Kladno a HL Brno. Další prostředky chce středisko získat z výtěžku benefiční dražby výrobků svých klientů v rámci 16. společenského večera, který se bude letos po 14 letech konat v Kloboukách, v nově opravené sokolovně a to v sobotu 19. listopadu 2016. Svou účastí, eventuálně aktivním zapojením do dražby můžete také přispět a pomoci.

Ing. Jan Gavlík

Foto autor

 

socialne-terapeuticke-centrum-brumovice-pohled-ze-dvora socialne-terapeuticke-centrum-brumovice-balneo socialne-terapeuticke-centrum-brumovice-pohled-z-ulice